Ορισμός και Χαρακτηριστικά (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή - ΕΓΔ)

by 7:59 π.μ. 0 σχόλια

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (Specific Language Impairment)  είναι μια αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, που χαρακτηρίζει τα παιδιά των οποίων η γλωσσική ανάπτυξη δεν είναι ανάλογη με την ηλικία τους, χωρίς όμως να συνυπάρχουν άλλοι παράγοντες  που συνοδεύουν συνήθως την εκδήλωση των γλωσσικών διαταραχών, όπως χαμηλός δείκτης νοημοσύνης, κάποιο ακουστικό ή νευρολογικό πρόβλημα.


Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές διαφορετικές ονομασίες για την ειδική γλωσσική διαταραχή όπως Δυσφασία, Εξελικτική ή Αναπτυξιακή Δυσφασία, Γενετική Δυσφασία, ενώ τα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά που εμφανίζει το κάθε παιδί που λαμβάνει μια τέτοια διάγνωση έχει οδηγήσει τους ειδικούς της παθολογίας της γλώσσας στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια διαταραχή με μεγάλη ανομοιογένεια ως προς την κλινική της εικόνα (Leonard 1998)


                 Γλωσσικά Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ
  • Τα πρώτα προβλήματα παρουσιάζονται στην προσχολική ηλικία.
        Αργοπορημένη κατάκτηση πρώτων λέξεων
        Συνδυασμοί λέξεων στους 37 μήνες
        Βασικές αδυναμίες στα ρήματα
  •   Στη σχολική ηλικία:
        Αδυναμία εύρεσης της κατάλληλης λέξης
   Βασικά προβλήματα στη γραμματική μορφολογία (άρθρα, αντωνυμίες, πληθυντικός, συμφωνία Υ-Ρ, αόριστος, κλίση)
        Προβλήματα και στη σύνταξη (παράλειψη όρων, χρήση κυρίως Υ-Ρ-Α)
        Σε φωνολογικό επίπεδο τυπική, αλλά αργή ανάπτυξη
        Πραγματολογία: προβληματικές λεκτικές πράξεις και μεταφορές
        Αδυναμίες και στην κατανόηση (ειδικά σε περίπλοκες συντακτικά προτάσεις)
        Προβληματική ανάγνωση
        Τα προβλήματα προφορικού λόγου μεταφέρονται και στο γραπτό. 

Γλωσσικά Χαρακτηριστικά ΕΓΔ: Νέα Ελληνικά
  •  Φωνολογία
     Μικρές παρεκκλίσεις απ’ την τυπική ανάπτυξη στην κατάκτηση των φθόγγων (π.χ. πρώτα κατακτά  κ,π,τ/ έπειτα β,γ,δ)
        Αποηχοποίηση (π.χ. το β προφέρεται κάποτε φ)
                  –        Πιο αργή ανάπτυξη
  • Γραμματική Μορφολογία
        Λάθη σχηματισμού στον πληθυντικό (κυρίως χρησιμοποιούν το –ες και για τα 3 γένη)
  Παράλειψη συλλαβών σε σύνθετες λέξεις και υποκοριστικά (π.χ. πολυθρούλα-πολυθρονούλα/ ομπρεθήκη– ομπρελοθήκη)
        Απουσία λειτουργικών λέξεων (π.χ. προθέσεις, άρθρα, αντωνυμίες)
        Μη σωστή χρήση παρελθοντικού χρόνου
        Επιλεκτικά προβλήματα συμφωνίας Υ-Ρ (π.χ. εσύ παίζει)
  • Σύνταξη
       Προβλήματα κατανόησης σε παθητικούς τύπους, κλιτικές αντωνυμίες (π.χ. Ο Κώστας τον είδε χτυπημένο/ Την είδα την Κατερίνα)
     Δύσκολη η κατανόηση σύνθετων προτάσεων που απαιτούν συντακτική ανάλυση (π.χ. προτάσεις αντικειμένου- Δείξε μου το άλογο που κυνήγησαν τα λιοντάρια/ Ποιον ελέφαντα κυνήγησε το λιοντάρι;)
  • Λεξιλόγιο
        Πρόβλημα μόνο στην παραγωγή = πρόβλημα ανάκλησης. (Stavrakaki, 2005)


Χριστίνα Γεωργαλλή

Λογοθεραπεύτρια

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην Κω. Σπούδασε λογοθεραπεία στα Ιωάννινα. Ζει μόνιμα στη Βρετανία για να πραγματοποιήσει σπουδές στην ψυχολογία και τις νευροεπιστήμες. Γράφει και στο προσωπικό blog:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου